Oferta wydawnictwa MaRoN

 

 

Niżej podane pozycje można nabyć w Wydawnictwie MaRoN, tel. 0-608-854-215.

 

 Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

Cena detaliczna każdej książki wynosi 10,00 zł. Przy większych zamówieniach stosujemy upusty. Powyżej 30 sztuk - po 8,00 zł, powyżej 300 sztuk - 7,50 zł.

 

 

 

Aktualna oferta Wydawnictwa MaRoN

 

1.     Kogo muszą przeprosić Żydzi - prof. J. R. Nowak

Odpowiedź na coraz częściej powtarzające się ataki na Polaków oskarżanych o rzekome pogromy Żydów. Polemizując z mitem narodu żydowskiego jako wyłącznej ofiary dziejów, autor przytacza ogromną ilość udokumentowanych faktów o winach części Żydów wobec Polaków, Rosjan, Węgrów, Arabów etc.

 

2.     Zbrodnie UB - prof. J. R. Nowak

Prezentacja zbrodni UB - nie rozliczonych i uparcie pomijanych milczeniem przez wpływowe media. Przybliżenie postaci najbardziej gorliwych ubeckich katów: od Różańskiego i Fejgina po Wolińską i Stefana Michnika.

 

3.     Jak oszukano naród - prof. J. R. Nowak

Wyjaśnienie źródeł zaprzepaszczenia głębszych przemian w Polsce w latach 1989-2001. Omówienie kolejnych zdrad "polskich elit" od Okrągłego Stołu i polityki "grubej kreski" do ciągłych, fatalnych ustępstw AWS-u i premiera Buzka wobec Unii Wolności. Autor ukazuje też przemilczane afery postkomunistycznych bonzów.

 

4.     Spór o kolaboranta Brzechwę - prof. J. R. Nowak

Ukazanie istoty hańby domowej niektórych głośnych polskich autorów na przykładzie 10-letniej prostalinowskiej "twórczości" Jana Brzechwy.   J. R. Nowak demaskuje próby tuszowania tej hańby przez oskarżanie krytyków Brzechwy o rzekomy antysemityzm.

 

5.     Norwid nasz współczesny - prof. J. R. Nowak

Zbiór niektórych szczególnie aktualnych wypowiedzi Cypriana Norwida m.in. na temat chorób demokracji oraz losu polskiej inteligencji, w obronie tradycji, Kościoła, przeciwstawiania się małpowaniu obcych wzorów oraz atakom na godność narodową Polaków.

 

6.     Stefan kardynał Wyszyński - Aby Polska Polską była (Wybór myśli o narodzie) - prof. J. R. Nowak

Wybór pokazujący ogromną aktualność przemyśleń Prymasa Tysiąclecia szczególnie ostro krytykujących tendencje kosmopolityczne i zniesławianie narodu.

 

7.     Słowa barwne i "skrzydlate" - prof. J. R. Nowak

Wybór najbarwniejszych powiedzeń postaci sfer intelektualnych i politycznych różnych krajów świata na temat dyktatury, wolności, demokracji, patriotyzmu, kosmopolityzmu, religii, szczęścia, sposobów życia etc. W odróżnieniu od przeważającej części antologii "słów skrzydlatych", prezentowanych głównie z pozycji lewicowych, autor przypomina wiele mało znanych w Polsce powiedzeń postaci kręgów chrześcijańskich i patriotycznych.

 

8.     W obronie polskich interesów - prof. J. R. Nowak

Długo oczekiwana pozycja (rozszerzona o rozległy komentarz powyborczy!) prezentująca wskazówki, co zrobić, by Polska była Polską.

 

9.     Jak minął miesiąc? Fakty. Wydarzenia. Opinie. Grudzień 2001 - prof. J. R. Nowak

 

 

 

Zapowiedzi wydawnicze

 

Uwaga! Kolejność prezentowanych zapowiedzi nie uwzględnia chronologii druku.

 

Zamówienia prosimy składać pod nr telefonu 0-608 854-215

 

1.     Prawda o ojcu Kolbe - prof. J. R. Nowak

Odpowiedź na próby zafałszowania postaci o. Maksymiliana Kolbe oraz ponawiane wciąż oskarżania go o rzekomy antysemityzm.

 

2.     Zbrodnie masonerii w Meksyku - prof. J. R. Nowak

Obraz długoletnich prześladowań kościoła katolickiego w Meksyku - prawie zupełnie nie znany w Polsce, a obalający upowszechniany przez wpływowe media mit "oświeconej masonerii".

 

3.     Życiorysy bez retuszu - prof. J. R. Nowak

Barwne, odbrązowiająco nakreślone sylwetki czterech znanych postaci, ukazywanych dotąd głównie w bezkrytyczny i panegiryczny sposób: Władysława Bartoszewskiego, Czesława Miłosza, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Andrzeja Wajdy. Autor koryguje dotychczasowe wizerunki, uwzględniając wiele szokujących faktów.