Nota biograficzna

 

 

          Jerzy Robert Nowak, historyk (profesor wyższej uczelni) i publicysta, autor ponad 30 książek i ponad ośmiuset artykułów. Jako świetny znawca problematyki węgierskiej (należy do nielicznych cudzoziemców mianowanych za zasługi dla kultury węgierskiej nadzwyczajnym członkiem Węgierskiego Związku Pisarzy) zrobił ogromnie wiele dla upowszechnienia wiedzy o naddunajskich "bratankach". Wydał m.in. książkę o dziejach stosunków polsko-węgierskich "Węgry bliskie i nieznane", "Węgry 1939-1973", książkę o Powstaniu Węgierskim, "Historię literatury węgierskiej XX wieku", dwa wybory węgierskiego eseju, wybór poezji największego węgierskiego poety XX w. - Endre Adyego. Jego teksty odsłaniające kulisy węgierskiej historii po 1945 r. nieraz były wstrzymywane przez cenzurę, a wydanie 600-stronicowej książki o węgierskim stalinizmie zostało zablokowane w 1975 r. przez "czujnych" partyjnych recenzentów.

 

Po 1989 r. prof. J.R. Nowak odegrał ogromną rolę w ukazywaniu zagrożeń antypolonizmu i przełamywaniu tabu wokół problematyki żydowskiej. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły dwa kolejne cykle publicystyczne o stosunkach polsko-żydowskich: "Przemilczane świadectwa" (47 artykułów na łamach "Słowa-Dziennika Katolickiego") i 30 dwukolumnowych artykułów "Za co Żydzi muszą przeprosić Polaków" w "Naszej Polsce". W 1999 r. ukazała się jego pionierska książka "Przemilczane zbrodnie", przerywająca długotrwałe milczenie o zbrodniach popełnionych przez zbolszewizowanych Żydów na ich polskich sąsiadach. W 2001 r. prawdziwym bestsellerem stała się jego książka "100 kłamstw J.T. Grossa".

 

Nader cennym źródłem wiedzy o obrazie Polski i Polaków w świecie stały się dwa kolejne wydania książki J.R. Nowaka "Myśli o Polsce i Polakach". Jego dwutomowe "Zagrożenia dla Polski i polskości" stały się prawdziwym bestsellerem 1998 r., podobnie jak wydany rok później "Czarny leksykon" (demaskatorski obraz ludzi z polskich pseudoelit. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również jego książki: "Kościół a Rewolucja Francuska", "Walka z Kościołem wczoraj i dziś", "Spory o historię i współczesność" (ponad 650-stronicowy wybór dorobku publicystycznego) i "Czarna legenda dziejów Polski", demaskująca rozliczne dzisiejsze próby zafałszowywania polskiej historii.

 

Prof. J.R. Nowak robi szczególnie wiele dla budowania mostów między Krajem a Polonią. Na zaproszenie Prezesa KPA Edwarda Moskala wygłosił referat o antypolonizmie na posiedzeniu Rady Dyrektorów KPA. Miał blisko 200 audycji w polonijnych radiostacjach USA i Kanady. Od dłuższego czasu bierze stały udział (dwa razy w tygodniu) w programach Wojciecha Wierzewskiego w polonijnym radiu w Chicago (uważany jest za najlepszego komentatora z Polski).

 

 

Stefan Kurowski

“Nowak, właśnie ten Nowak!”

 

Szanowni Państwo!

Chciałbym powiedzieć kilka słów o Autorze książek, których promocja się odbywa. Prof. Jerzy Robert Nowak jest niezwykłym zjawiskiem w naszym życiu intelektualnym. Od 12 lat działa w ruchu patriotycznym, organizuje, pisze, przemawia, a jego główną wytyczną w tym działaniu jest obrona wartości narodowych i interesu narodowego z jednej strony, a piętnowanie i zwalczanie tych, którzy tym interesom zagrażają, a wartości niszczą - z drugiej strony.

 

(...) Publicystyka Nowaka, będąca obroną polskości przed żydowskim antypolonizmem, była przygotowaniem do wielkiej batalii z prowokacją, którą Żydzi rozpętali pod hasłem "Jedwabne". To było groźne oskarżenie, gdyż nosiło pozory konkretności i zostało poparte potworną ofensywą światowej propagandy żydowskiej i serwilistycznie przyjęte przez renegackie władze III Rzeczypospolitej. I zapytajmy, jakby się potoczyła ta batalia o uratowanie polskiej świadomości i dobrego imienia polskiego narodu, gdyby nie było Roberta Nowaka, już znanego, już popularnego obrońcy polskości i pogromcy żydowskich szermierzy antypolonizmu? Nowak napisał książkę “Sto kłamstw J.T. Grossa” i wszystko stało się jasne. Prowokacja Jedwabnego przepadła w zgiełku wydarzeń historycznych, ale przepadła w taki sposób, że na wierzchu została prawda polska.

 

(...) Chciałbym zwrócić uwagę na niezwykły warsztat pisarski profesora Nowaka. Profesor Nowak pisze (...) zawsze w sposób udokumentowany i w tym trzeba w nim widzieć mistrza erudyki faktograficznej i dokumentacyjnej. Nowak ma po prostu pamięć komputerową. Jego teksty są podparte setkami odnośników do źródeł, cytatów, bibliografii, a więc za tym, co pisze, znajduje się potężne zaplecze dokumentacyjne. I co więcej - to zaplecze
ma on zawsze natychmiast przygotowane. Niejednokrotnie z podziwem obserwowałem, że gdy strona żydowska podjęła jakiś atak w jakimś nowym temacie, to Nowak miał natychmiast odpowiedź bogatszą i 10 razy bardziej udokumentowaną niż zawierał to ów atak, a więc oznacza to niezwykłą mobilność tego arsenału intelektualno-dokumentacyjnego, na którym pracuje ten uczony.

 

Toteż z Nowakiem w polemice nikt nie wygra, czego przykładem było ostatnie spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 20 września br. na Festiwalu Nauki zorganizowano panel “Polacy i Żydzi we wspólnym domu”. Uniwersytet Wrocławski zaprosił prof. Nowaka do udziału w tym panelu, ale gdy strona żydowska (...) nie umiała odpowiedzieć na fakty przytoczone przez Nowaka, to Żydzi zerwali panel. (...) Polskojęzyczna "Gazeta Wyborcza" z 21 września 2001 roku opisała ten incydent, dając tytuł, który miał obrazić profesora: “Nowak, właśnie ten Nowak”. Powtórzmy, ale z szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością: “Nowak, właśnie ten Nowak!”

 

Dobrze, że mamy w naszym gronie profesora Roberta Nowaka. Czytajmy jego książki i kupujmy te książki.

 

(Przytoczone za "Nową Myślą Polską" z 28 października 2001 r.)