Ojczyzna.pl  

 

  Tygodnik Głos, Lista Nizieńskiego

LISTA
Nizieńskiego

 

 

 

Poniżej drukujemy wykaz nazwisk osób podlegających w swoim czasie procedurom lustracyjnym, które trafiły na sporządzony w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego (RIP) wykaz zwany “listą Nizieńskiego”.

Jest to spis przede wszystkim tych osób, co do których w dokumentach ocalonych w archiwach IPN i udostępnionych Rzecznikowi zachowała się “jedynie ich rejestracja w ewidencji organów operacyjnych bezpieczeństwa państwa, co w ocenie Sądu Najwyższego nie jest dostatecznym dowodem czyjejś tajnej współpracy”. Rejestracja ta ma zatem – zdaniem Sądu Najwyższego - świadczyć jedynie o tym, że za czasów PRL osoby te zostały zarejestrowane przez bezpiekę jako tajni współpracownicy (TW), kontakty operacyjne (KO), lokale kontaktowe (LK) lub innego typu współpracownicy tajnych służb PRL. W tej sytuacji Rzecznik nie skierował spraw tych osób do sądu lustracyjne, gdyż z archiwów IPN nie przekazano mu materiałów dowodowych wystarczającego do niezbitego wykazania sądowi, iż osoby te złożyły niezgodne z prawdą oświadczenia lustracyjne.

Pełna “lista Nizieńskiego” jest parokrotnie dłuższy, gdyż jak wiadomo liczy 588 nazwisk: 335 adwokatów, 81 sędziów, 30 prokuratorów, 47 posłów, 6 senatorów, 16 ministrów i wiceministrów, 12 wojewodów i wicewojewodów, 8 dyrektorów generalnych w ministerstwach i urzędach centralnych, 43 przedstawicieli publicznych środków masowego przekazu oraz 10 innych osób, w tym 2 osoby zatrudnione w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego.

Drukujemy jedynie te nazwiska z “listy Nizieńskiego”, co do których do chwili oddania tego numeru GŁOSU do drukarni uzyskaliśmy potwierdzenie, że faktycznie zachowała się ich rejestracja w ewidencji operacyjnej tajnej policji PRL.

Red.

 

 

Parlamentarzyści:
Anuszkiewicz Krzysztof, Tajny współpracownik Poseł III kadencji 1997 - 2001 Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, Suwałki
Biela Adam Tajny współpracownik Senator. Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin, Chełm. Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych "Własność i Gospodarność". W latach 1993-98 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL. Kieruje Katedrą Analizy Decyzyjnej oraz Zakładem Psychologii Przemysłowej na tej uczelni.
http://www.adambiela.pl/
bielaada@kul.lublin.pl
Brachamański Andrzej, Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Zielona Góra
Klub parlamentarny:
Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Andrzej.Brachmanski@sejm.pl
Gilowska Zyta, Tajny współpracownik Platforma Obywatelska, Lublin
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Zyta.Gilowska@sejm.pl
Jagieliński Roman, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Piotrków Trybunalski
Klub parlamentarny: Koło Poselskie Stronnictwa Gospodarczego
Roman.Jagielinski@sejm.pl
Jankowski Zbigniew, Tajny współpracownik  
Juśko Marian, Kontakt operacyjny  
Kaczmarek Michał, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Sieradz
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
Michal.Kaczmarek@sejm.pl
Kaczmarek Seweryn, konsultant  
Kuropatwiński, Tajny współpracownik  
Kaniewski Zbigniew (?) (SLD), Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Łódź
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
http://www.kaniewski.pl/
Zbigniew.Kaniewski@sejm.pl
Kaczmarek Wiesław Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Warszawa
Klub parlamentarny: Poseł niezrzeszony
http://www.kaczmarek.pl/index/
Wieslaw.Kaczmarek@sejm.pl
Lorenz Janusz, Tajny współpracownik Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Olsztyn
Macner Stefan, Tajny współpracownik  
Manicki Maciej, Tajny współpracownik  
Milner Kazimierz, Kontakt operacyjny  
Misztal Stanisław, Tajny współpracownik  
Nowacka-Krzemińska Irena, (?) Kontakt operacyjny Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Sieradz
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Irena.Nowacka@sejm.pl
Olewiński Piotr, Tajny współpracownik  
Pastusiak Longin, Tajny współpracownik Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Gdańsk
Marszałek Senatu RP V kadencji
Pawlak Mirosław Tajny współpracownik Polskie Stronnictwo Ludowe, Kielce
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Miroslaw.Pawlak@sejm.pl
Piechota Jacek, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
http://jacekpiechota.pl/
Jacek.Piechota@sejm.pl
Siemiątkowski Zbigniew, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Płock
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Zbigniew.Siemiatkowski@sejm.pl
Skorulski Andrzej,    
Stępień Władysław, Tajny współpracownik Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Rzeszów
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
http://www.posel-stepien.pl/
Wladyslaw.Stepien@sejm.pl
Szparaga Elżbieta, Lokal kontaktowy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Toruń
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Elzbieta.Szparaga@sejm.pl
Szczepański Wieslaw Andrzej, konsultant  
Tuderek Grzegorz, konsultant Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy, Rzeszów
Klub parlamentarny: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.tuderek.pl/
Grzegorz.Tuderek@sejm.pl
Tuszyński Zdzisław, Kontakt operacyjny  
Wiaderny Józef, Tajny współpracownik  
Zychowicz Zbigniew Stanisław Kontakt operacyjny Senator. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Szczecin
Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadał w Zarządzie Wojewódzkim tej partii.
Był współzałożycielem i pierwszym prezydentem Euregionu Pomerania
Od 1992 jest wiceprezydentem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Od 1997 kieruje Instytutem Rozwoju Regionalnego w Szczecinie.

http://www.zychowicz.pomorzezachodnie.pl/
zychowicz@pomorzezachodnie.pl
 Rząd:
Rosati Dariusz Kajetan, Kontakt operacyjny MSZ,
Plewa Jerzy, Tajny współpracownik wiceminister rolnictwa,
Pietras Jarosław, Tajny współpracownik podsekretarz KIE,
Stachura Zdzisław, Tajny współpracownik podsekretarz KlE,
Wiatr Sławomir, Tajny współpracownik KIE,
Dębski Jacek, Tajny współpracownik GKKFiS,

Administracja:

Husejko Władysław, Tajny współpracownik wojewoda zachodniopomorski,
Jabłoński Mariusz; Tajny współpracownik dyrektor generalny MSWiA,
Joachimowicz Michał, Tajny współpracownik wicewojewoda kujawsko-pomorski,
Kapica Adam, Tajny współpracownik wiceprezes ZUS,
Kołodżiejczak Jerzy, konsultant wiceprezes PAN,
Krajewski-Kukiel Dariusz, Kontakt operacyjny wicewojewoda mazowiecki,
Marciniszyn Bolesław, Kontakt operacyjny wojewoda wałbrzyski,
Moll Piotr, Tajny współpracownik "Piotr" dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Bielsko­Biała,
Radlicki Michał, Tajny współpracownik dyrektor generalny MSZ,
Skierska Barbara, Tajny współpracownik dyrektor generalny MS,
Strzelczyk Jan, Kontakt operacyjny wicewojewoda łomżyński,
Wilczyński Waldemar, Tajny współpracownik "Bard" dyrektor generalny urzedu wojewódzkiego Koszalina,
Prokuratorzy:
Gomolec Przemysław, Tajny współpracownik  
Pilasiewicz Marek, Tajny współpracownik  
Sędziowie:
Bedlechowicz Włodzimierz, PK  
Galewski Witold, Kontakt operacyjny  
Karłowicz Zofia, Tajny współpracownik ''Toga"  
Kuliński Robert, Tajny współpracownik "Paweł"  
Mączyński Andrzej, Kontakt operacyjny  
Misztal Jerży, Tajny współpracownik  
Matwiejow Edward, KL "Marynarz"  
Rymarz Ferdynand, Tajny współpr. "Czarny" / "Fred  
Adwokaci:
Parzydel Adam, Tajny współpracownik "Mirek"  
Jabłkowski Marek, Tajny współpracownik  
Werniewicz Andrzej, Tajny współpracownik  
Piesiewicz Zbigniew, Kontakt operacyjny  
Pienkos Jerzy, Tajny współpracownik "Jerzy"  
Czerwiecki Jerzy, konsultant "Jerzy"  
Sojka Władysław, Tajny współpracownik "Tart"  
Kościałko Mieczysław, Tajny współpracownik  

Zyniewicz Adolf,

Tajny współpracownik  
Media publiczne:
Lipiński Marek, konsultant dyrektor Polskiego Radia,
Nowicki Maciej, Tajny współpracownik "Nowak" członek rady nadzorczej PR (Radio Zachód),
Kuraniuk Krzysztof, Tajny współpracownik "Adam" członek zarządu rozglośni reg. PR Bialystok,
Osoby z administracji rządowej, w stosunku do których Sąd Apelacyjny umorzył postępowanie na podstawie art. 29. ustawy lustracyjnej:
Kozłowski Maciej, Tajny współpracownik b. pods. stanu w MSZ,
Sidorkiewicz Krzysztof, Tajny współpracownik b. wojewoda bydgoski,
Szeląg Andrzej, Tajny współpracownik b. dyr. generalny urzędu pracy,
Kwiatek Leszek, Tajny współpracownik b. dyr. generalny MSWiA,