Lista zdrajców

 

 

 

Powołana przez premiera Leszka Millera Narodowa Rada Integracji Europejskiej skupia liczne postacie z pierwszych stron gazet, ze świata polityki, mediów, nauki, kultury. Jej zadaniem jest przekonanie Polaków do poparcia w referendum włączenia naszego kraju do struktur Unii Europejskiej. O ile udział w niej polityków jest rzeczą zrozumiałą, o tyle po raz kolejny w naszej najnowszej historii intelektualiści angażują się w ściśle polityczny projekt integracji, którego efektem będzie głębokie ograniczenie suwerenności Polski.

 

 

Lista członków Narodowej Rady Integracji Europejskiej:

 

Ksiądz abp Abel - prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski

Andrzej Arendarski - prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jerzy Baczyński - prezes i redaktor naczelny "Polityki"

Kazimierz Barczyk - przewodniczący Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP

Henryka Bochniarz - prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Stanisław Bodys - prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich

Bohdan Cywiński - profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jerzy Domański - redaktor naczelny "Przeglądu"

Jan Englert - aktor

Paweł Fąfara - redaktor naczelny "Życia"

Marta Fogler - poseł na Sejm RP (PO)

Irena Gasperowicz - przewodnicząca Wspólnoty Litwinów w Polsce

Bronisław Geremek - profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, członek antypolskiej Rady Fundacji Batorego,

Marek Goliszewski - prezes Business Center Club

Andrzej Gołaś - prezes Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich

Genowefa Grabowska - senator (SLD)

Marian Harasimiuk - rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Antoni Jankowski - prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

Stefan Jurga - były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Jerzy Kichler - przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP

Włodzimierz Kluciński - rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Jerzy Kłoczowski - profesor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Lena Kolarska-Bobińska - dyrektor Instytutu Spraw Publicznych

Jan Kopcewicz - rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Robert Kozyra - prezes Radia Zet

Henryk Kroll - przewodniczący Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Niemców w Polsce, poseł na Sejm RP

Marek Król - redaktor naczelny "Wprost"

Marian Krzaklewski - przewodniczący NSZZ "Solidarność"

Jan Kułakowski - członek Komitetu Integracji Europejskiej

Robert Kwiatkowski - prezes Zarządu TVP S.A.

Krzysztof Lisek - prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Integracji Europejskiej

Maciej Łukasiewicz - redaktor naczelny "Rzeczpospolitej"

Andrzej Malinowski - prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich

Maciej Manicki - przewodniczący OPZZ, poseł SLD,

Tadeusz Mazowiecki - przewodniczący Rady Fundatorów Fundacja im. Roberta Schumana, polityk UW

Ryszard Miazek - prezes Zarządu Polskiego Radia

Adam Michnik - redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"

Jan Mujżel - przewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej

ks. abp Henryk Muszyński - metropolita gnieźnieński

Zdzisław Najder - profesor Akademii Polonijnej w Częstochowie

Zbigniew Niemczycki - prezes Polskiej Rady Biznesu

Marek Nowicki - prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Piotr Nowina-Konopka - rektor Kolegium Europejskiego w Natolinie, polityk UW

Andrzej Olechowski - współtwórca PO, członek Bildberga, członek antypolskiej Rady Fundacji Batorego, dyrektor prounijnego Studium Generale Europa (1)

Józef Oleksy - przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP (SLD)

Wojciech Pielecki - redaktor naczelny "Trybuny"

Jerzy Pilch - pisarz

Mariusz Poznański - przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Janusz Reiter - prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

Marek Rocki - rektor Szkoły Głównej Handlowej

Marek Sarjusz-Wolski - redaktor naczelny "Unii i Polski"

Władysław Serafin - przewodniczący Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Tadeusz Sławek - rektor Uniwersytetu Śląskiego

Jacek Soska - prezes Wiejskiego Centrum Integracji

ks. Andrzej Szostek - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dariusz Szymczycha - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Janusz Trzciński - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Legislacyjnej

Piotr Uszok - prezes Związku Miast Polskich

Andrzej Wajda - reżyser

Mariusz Walter - członek Rady Nadzorczej ITI Holding

Piotr Węgleński - rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Andrzej Wieczorkiewicz - Rada Krajowa Stowarzyszenia "Pro Europa"

Andrzej Wielowieyski - przewodniczący Polskiej Rady Ruchu Europejskiego, senator RP (Blok 2001)

Edmund Wittbrodt - senator RP (Blok 2001)

Krzysztof Zanussi - reżyser

Jan Zarębski - przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP

Franciszek Ziejka - rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

(1) Studium Generale Europa powołane zostało do życia przez ks. prof. dr. hab. Helmuta Jurosa i dr. Andrzeja Olechowskiego w obecności Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa i przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów biskupa Karla Lehmanna podczas uroczystości, która odbyła się 26 kwietnia 1997 r. na Zamku Królewskim w WarszawieStudium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym pracowników naukowych Akademii Teologii Katolickiej. Poprzez swoją działalność Studium chce odpowiedzieć na wyzwanie, jakim dla polskiego społeczeństwa i obecnego w nim Kościoła jest integracja ze strukturami zjednoczonej Europy. Celem tej inicjatywy jest naukowe wspomaganie procesu europejskiej integracji Polski.(..) Opłacanie m.in. z Fundacji Batorego.