Wojciech Wlaźliński

 

List Otwarty do Centrum Wiesenthala

 

Wstrzymajcie ten psychologiczny terror!

 

 

 

The Simon Wiesenthal Center

 

Open Letter.

 

Sirs.

 

STOP PSYCHOLOGICAL TERROR!

 

This letter pertain to your article published in your Internet home page in which an author uses a term "Polish concentration camps" referring to camps created and maintained by Germans after conquest and occupation of Poland. At that time Poland did not exist.

http://www.wiesenthal.org/social/press/pr_item.cfm?ItemID=5886

 

Errors are forgivable, but this is not an error. This term is used for decades by Jewish mass media, Jewish organizations and individuals on all continents, despite protest of historians, linguists and general population, particularly Polish. It is used despite condemnation of using such term by various justice organs, also on various continents and countries.

 

Because of perpetual propagation of such term I regard this as a peculiar psychological terror imposed on Polish Nation.

 

Such unfair behavior provokes aversion to a Jews. Is this what Jews need?

 

Wojciech Wlazlinski
Chicago
netpol@interaccess.com

 

CC: Instytut Pamieci Narodowej and undisclosed list of recipients.

 


 

[Polska wersja]

 

The Simon Wiesenthal Center.

 

List otwarty.

 

Panowie.

 

List ten odnosi się do artykułu zamieszczonego w internetowym dominium The Simon Wiesenthal Center w którym autor używa terminu "Polskie obozy koncentracyjne" mówiąc o obozach, które zostały stworzone i były prowadzone przez Niemców po zbrojnej agresji i zlikwidowaniu Państwa Polskiego.

http://www.wiesenthal.org/social/press/pr_item.cfm?ItemID=5886

 

Pomyłki są wybaczalne. To jednak nie jest pomyłka. Termin "Polskie obozy koncentracyjne" w odniesieniu do obozów stworzonych i prowadzonych przez Niemców po zbrojnym zawładnięciu terenu polskiego jest używany na wszystkich kontynentach od dziesiątek lat przez żydowskie media, żydowskie organizacje i indywidualnych Żydów mimo protestów historyków, lingwistów, organizacji i indywidualnych osób. Jest używany mimo potępienia używania takiego terminu przez rożne organa sprawiedliwości, także na rożnych kontynentach i w rożnych krajach.

 

Ponieważ nieustanne propagowanie tego terminu nie ma końca uważam to za swoisty psychologiczny terror skierowany przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

Takie nieuczciwe postępowanie prowokuje awersję w stosunku do Żydów. Czy jest to potrzebne Żydom?

 

Wojciech Wlaźliński
Chicago
netpol@interaccess.com

 

CC: Instytut Pamięci Narodowej oraz nieujawniona lista odbiorców.