Ojczyzna.pl

 

Prof. dr Janusz Zbigniew Brożyna

 

 

WIZERUNEK  POLSKOŚCI  W  ŚWIECIE

 

 

 

Polska ma w świecie zachodnim, ale i wśród Polaków, obraz nie tylko mało pochlebny, ale i nie adekwatny do nie znanej tam rzeczywistości. Aby kraj mógł się pomyślnie i szybko rozwijać, co wymaga m.in. emocjonalnego zaangażowania jego mieszkańców i sąsiadów, oraz aby odzyskał utracony od kilkunastu lat prestiż potrzebny do skuteczności akcji zewnętrznych potrzebnych jego racji stanu, trzeba rozpowszechnić pewien stereotyp na jego temat, łatwy do zrozumienia i przyswojenia.

 

Stereotypu tego nie da się skonstruować w oparciu o wydarzenia ostatnich lat, kiedy Polska pokazała się być sceną nie ciekawych rozgrywek politykierskich i egoistycznych, które dały pole do popisu również różnym siłom zewnętrznym. Trzeba więc w tym celu przywołać wydarzenia historyczne, które zarazem mają wymiar dający legitymację prawdziwości, skuteczności i znaczenia.

 

Idąc krok po kroku wstecz historii tego regionu Europy można w tym schemacie umieścić następujące osiągnięcia Polaków :

 

- uwolnienie Europy od ciężaru totalitaryzmu komunistycznego,

- pokazanie siły dobrego systemu wartości nauczanego tradycyjnie przez Kościół w oparciu o naukę ewangeliczną, który pozwala bez przemocy i wojny załatwiać tak trudne problemy, jak eliminacja totalitaryzmu,

- aktywacja znaczenia Kościoła katolickiego w świecie, którego tradycyjne nauczanie może pomóc wszędzie rozwiązać problemy cywilizacyjne,

- pokazanie, jak w oparciu o te wartości nawet pod przemocą totalitaryzmu było możliwe stworzenie „najweselszego baraku w obozie”, pozwalającego zachować i wartości chrześcijańskie i własność prywatną i kontakty z kulturą Zachodu, czego nie potrafiła zapewnić żadna inna etyka,

- rozpowszechnienie kokretnych danych liczbowych, pokazujących że to Polacy mieli czwarty co do wielkości wkład w czasie II.giej wojny światowej w walce z totalitaryzmem, trzeci co do wielkości w walce podziemia AK-owskiego, ale i ogrom poniesionych ofiar w tym wysiłku,

- uświadomienie, że to Polacy byli pierwsi, którzy powiedzieli Hitlerowi NIE, nie podpisując mu carte blanche w rodzaju Monachium na  jego działania,

- uświadomienie, że w 1920 roku to Polacy swym wysiłkiem ochronili Europę zachodnią od najazdu bolszewickiego i implantowania tam w sprzyjających mu wówczas warunkach społecznych totalitaryzmu komunistycznego,

- rozpowszechnienie wiedzy o tym, że po pierwszym Tysiącleciu gdy Europa zachodnia była nękana licznymi najazdami, w drugim Tysiącleciu po powstaniu Państwa polskiego to ono chroniło ją od dalszych inwazji, stając się przez wieki znanym i skutecznym „przedmurzem chrześcijaństwa”,

- w epoce Renesansu katolicyzm w interpretacji polskiej pokazał umiejętność ułożenia relacji z protestantyzmem i uniknięcia wojen religijnych, podpisując i to nigdy nie anulowany traktat w tej sprawie na pół wieku przed Francją, oraz uniknięcia wypaczeń inkwizycji, które to wydarzenia do dziś ciążą na świadomości społecznej narodów zachodnioeuropejskich,

- w tejże epoce to Polska rozpowszechniała osiągnięcia Renesansu u swych sąsiadów wschodnich i północnych,

- odkrycia Kopernika zrewolucjonizowały wizję świata i człowieka na ziemi, oraz dowiodły znaczenia obserwacji rzeczywistości dla rozwoju nauki, tonizując znaczenie spekulacji intelektualnej,

- dziś odkrycie fizyko-matematycznej teorii procesów ludzkich i społecznych, oraz rozwoju cywilizacji otwiera nowe horyzonty dla postępu i dla rozwiązania problemów ludzkich i społecznych usuwając bezradność polityki i nauki tradycyjnej .

 

 

Na tej podstawie trzeba rozbudzić dumę narodową Polaków, a mobilizując wszelkie środki do propagandy za granicą, stworzyć nowy stereotyp Polski w świecie i w historii Europy.

 

 

 

Prof. dr Janusz Zbigniew Brożyna

 

© Copyright Janusz Brożyna 2004