Ojczyzna.pl

 

 Jak zamieścić swoją stronę w naszym portalu?

 

STRONA GŁÓWNA

 

O PORTALU:

Portal Ojczyzna.pl jest portalem o profilu patriotyczno katolickim. Znaczy to, że chcemy propagować w naszym portalu wartości, które są z Polską ponad 1000 lat, i dzięki którym istniejemy jako naród do dzisiaj. 

Uważamy, że przyczyną większości kłopotów, jakie doświadczają dzisiaj naszą Ojczyznę, jest oderwanie się od tych wartości, oderwanie się od wszystkiego, co Polacy wypracowali przez ostatnie tysiąclecie, i czego olbrzymia wartość  została wielokrotnie udowodniona przez naszą historię.

Zapraszamy więc wszystkich z Was, którzy podzielają nasz pogląd, do zamieszczania linków do Waszych stron, abyśmy razem stworzyli miejsce, które będzie łącznikiem do spraw ważnych, ciekawych, zmuszających do myślenia, może do śmiechu, ale zawsze w atmosferze przyjażni, poszanowania człowieka, prawdy i naszych wspólnych wartości.

 

 

 

Jak zamieścić swoją stronę na naszym portalu:

Witamy w naszym portalu wszystkich, którzy popierają zasadniczy kierumek portalu, patriotyzm i katolicyzm. Znaczy to, że witamy tutaj wszystkich, którzy zobowiążą się nie propagować na naszych stronach tego, co kłóci się z naszym profilem. Nie wymagamy oczywiście od wszystkich propagowania patriotyzmu i katolicyzmu. Nie chcemy tylko widzieć w naszych stronach, oraz tych, które propagujemy tutaj - postaw i działań sprzecznych z naszymi zasadami. Mamy nadzieję, że w ten sposób stworzymy razem społeczność ludzi kierujących sie prawdą, uczciwością, honorem i zasadami religii katolickiej.

Aby zamieścić swój link na naszych stronach, prosimy o przysłanie pocztą elektroniczną adres linku, jego krótki opis, i propozycję, w jakim dziale tematycznym chcecie Państwo ów link zamieścić. Postaramy się zamieścić Państwa link jak najszybciej. 

 

LINKI KOMERCYJNE:

Prosimy o kontakt pocztą elektroniczną, w celu ustalenia zasad i formy zamieszczenia komercyjnego linku na naszych stronach. Jesteśmy zawsze gotowi dyskutować w dobrej wierze warunki zamieszczenia ogłoszeń komercyjnych, lub linków do stron komercyjnych, zastrzegając jednak prawo do odmowy współpracy bez podania przyczyn. Nie będziemy również dyskutować w sytuacjach, kiedy zleceniodawca będzie próbował wymusić na nas jakiekolwiek zmiany profilu naszego portalu, jako warunku do zamieszczenia reklamy lub linku.

 

 UWAGA:

Nie zamieszczamy w naszym portalu linków i stron sprzecznych z tradycyjnymi wartościami etycznymi i moralnymi jak na przykład stron popierających pornografię, zboczenia, narkotyki, zabijanie dzieci nienarodzonych i osób starych. Nie będziemy również propagować antyreligijności i komunizmu, króry uważamy za światopogląd zbrodniczy i wszelkich innych światopoglądów sprzecznych z tradycyjnymi wartościami. Nie tolerujemy "ulicznego" języka, ani obrażania innych.

Redakcja portalu Ojczyzna.pl zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia linku, lub likwidacji linku bez podania przyczyn takiej decyzji.

 

© COPYRIGHT Zbigniew Łabędzki, 2001-2004.


Biznes i Ekonomia  •  Europa  •  Geografia  •  Globalizm   •   Historia  •  Hobby  •  Internet  •  Komputery
 komunizm i socjalizm  •  Konserwatyzm  •  Kultura i sztuka  •  Literatura  •  Nauka  •  Polityka  •  Polonia  •   Religia  •  Rodzina  •  Rząd-partie