Ciekawsze wyniki głosowań oraz sprawozdania z obrad w Sejmie i Senacie, kadencja trzecia, posiedzenia od nr 60 do aktualnych.

 

UWAGA: Na prośby Czytelników uzupełniam strony o linki do całości 1, 2 i 3 kadencji Sejmu. Proszę o cierpliwość, trochę to potrwa.

UWAGA: Na prośby Czytelników poniżej tabelki podaję również linki do wszystkich uchwał Sejmu dostępnych na Internecie.

UWAGA: Niestety, stenogramy pojawiają się na drugi dzień po odbyciu sesji, czasem później.  Proponuje jednak czytanie całości, bowiem coraz bardziej posiedzenia Sejmu pokazuja prawdziwy podział polityczny pomiedzy posłami. Zapomnijmy lewicę i prawice. W rzeczywistości nasi przedstawiciele w Sejmie i Senacie dzielą sie jedynie na patriotów, biorących poważnie ich przysięgę poselską, aby bronić, i działać dla dobra Polski, oraz na zdrajców, gotowych sprzedać Polske każdemu, kto dobrze zapłaci.

 

 Ostatnie zmiany: 2001-08-25

Posiedzenie 117 Sejmu

22.08.2001  -  24.08.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 116 Sejmu

10.08.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 115 Sejmu

27.07.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 114 Sejmu

24.07.2001 - 27.07.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 113 Sejmu

18, 19 i 20 lipca 2001 r.

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 112 Sejmu

4.07.2001 - 6.07.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 111 Sejmu

19.06.2001 - 22.06.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 110 Sejmu

05.06.2001 - 

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 109 Sejmu

22.05.2001 - 25.05.2001

Planowany porządek obrad

W dniu trzecim - sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o reprywatyzacji Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 108 Sejmu

08.05.2001 - 11.05.2001

Planowany porządek obrad

Dzień drugi zawiera dyskusję na temat wniosku Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o odrzucenie wniosku o postawienia Bolesława Sulika przed  Trybunałem Konstytucyjnym. Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 107 Sejmu

24.04.2001 - 27.04.2001

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

Dzień drugi zawiera  dyskusję na temat koncesji dla Radia Maryja Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 106 Sejmu

10.04.2001 - 11.04.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 105 Sejmu

27.03.2001 - 30.03.2001

Planowany porządek obrad

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 104 Sejmu

14.03.2001 - 16.03.2001

Planowany porządek obrad

Dzień pierwszy(14.03.2001):
Przemówienie  posła SLD Pastusiaka, i gorąca dyskusja na temat uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie hołdu poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji ˝Wolność i Niezawisłość˝

Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 103 Sejmu 07.03.2001 Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 102 Sejmu
Niestety, stenogramy pojawiają się na drugi dzień po odbyciu sesji. Proponuje jednak czytanie całości, bowiem coraz bardziej posiedzenia Sejmu pokazuja prawdziwy podział polityczny pomiedzy posłami. Zapomnijmy lewicę i prawice. 

W rzeczywistości nasi przedstawiciele w Sejmie i Senacie dzielą sie niestety na patriotów, biorących poważnie ich przysięgę poselską, aby bronić, i działać dla dobra Polski, oraz na zdrajców, gotowych sprzedać Polske każdemu, kto dobrze zapłaci.

 

Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 101 Sejmu    
Posiedzenie 100 Sejmu

...wnioskodawca proponuje, aby w art. 52 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skreślić lit. c, stanowiącą, że zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody ze sprzedaży akcji, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych przed ich dopuszczeniem do tego obrotu, z wyjątkiem akcji nabytych nieodpłatnie od skarbu państwa oraz akcji objętych lub nabytych na zasadach określonych w art. 24 ust. 11, jeżeli sprzedaż nastąpiła po upływie 3 lat od daty ich pierwszego notowania na rynku regulowanym.

Słynna poprawka zabierająca m.in. Michnikowi i "Agorze" ulgi finansowe, okreslane na 0.5 miliarda zł dla "Agory"

Posiedzenie 100 Sejmu, 3 lutego 2001

Głosowanie

Stenogram

Dodatkowy artykuł posła Antoniego Macierewicza

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu uchwały w sprawie nierównoprawnego traktowania nadawców radiowych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji , druk nr 2333 Posiedzenie 99 Sejmu, 3 kadencja, dzień 1

(Ciekawa dyskusja na temat sprawozdania o budzecie panstwa)

Głosowanie

Stenogram, dzień 1

Stenogram, dzień 2

Wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu uchwały w sprawie koncesji dla Radia Maryja, zawartego w druku nr 2434 Posiedzenie 99 Sejmu, 3 kadencja, dzień 1

Głosowanie

Głosowanie nad ustawą reprywatyzacyjna w Senacie RP

Posiedzenie 74 Senatu. 25-26 stycznia 2001

Głosowanie

Stenogram - spis treści

Lista partyjna senatorów


Stenogram dyskusji sejmowej w sprawie Radia Maryja
3 kadencja, 98 posiedzenie, 2 dzień (18.01.2001)

Stenogram

Głosowanie Senatu nad odrzuceniam ustawy o sprzedawaniu nieruchomości cudzoziemcom. 73. posiedzenia Senatu w dniach 10 i 11 stycznia 2001 r. Głosowanie nr 3 
O zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców...
Wniosek o odrzucenie ustawy 
Głosowania
Głosowanie nad projektem ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Punkt 19 porządku dziennego

Głosowanie Nr 10, Posiedzenie 94
Dnia 15/12/2000 Godz. 10:00

Głosowania
Głosowanie nad kandydaturą Leszka Balcerowicza na Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Głosowanie Nr 93, Posiedzenie 95
Dnia 22/12/2000 Godz. 11:32

Głosowania
Posiedzenie 94 Sejmu

14.12.2000 - 

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 93 Sejmu

06.12.2000 - 08.12.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 92 Sejmu

28.11.2000 - 30.11.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 91 Sejmu

15.11.2000 - 17.11.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 90 Sejmu

08.11.2000 - 09.11.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 89 Sejmu

25.10.2000 - 26.10.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 88 Sejmu

11.10.2000 - 13.10.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 87 Sejmu

20.09.2000 - 22.09.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 86 Sejmu

13.09.2000 - 15.09.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 85 Sejmu

06.09.2000 - 09.09.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 84 Sejmu

25.07.2000 - 26.07.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 83 Sejmu

19.07.2000 - 21.07.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 82 Sejmu

12.07.2000 - 14.07.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 81 Sejmu

28.06.2000 - 30.06.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 80 Sejmu

6.06.2000 - 09.06.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 79 Sejmu

23.05.2000 - 26.05.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 78 Sejmu

09.05.2000 - 12.05.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 77 Sejmu

29.04.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

Uroczysta sesja Sejmu w Gnieźnie

Sławne przemówienie posła Łopuszańskiego

Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 76 Sejmu

27.04.2000 - 28.04.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 75 Sejmu

12.04.2000 - 14.04.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 74 Sejmu

28.03.2000 - 31.03.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 73 Sejmu

15.03.2000 - 17.03.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 72 Sejmu

29.02.2000 - 03.03.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 71 Sejmu

16.02.2000 - 18.02.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 70 Sejmu

19.01.2000 - 22.01.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 69 Sejmu

05.01.2000 - 07.01.2000

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 68 Sejmu

23.12.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 67 Sejmu

21.12.1999 - 23.12.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 66 Sejmu

14.12.1999 - 16.12.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 65 Sejmu

01.12.1999 - 03.12.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 64 Sejmu

17.11.1999 - 20.11.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 63 Sejmu

09.11.1999 - 16.11.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 62 Sejmu

03.11.1999 - 05.11.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 61 Sejmu

20.10.1999 - 22.10.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 60 Sejmu

14.10.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 59 Sejmu

06.10.1999 - 08.10.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 58 Sejmu

22.09.1999 - 24.09.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 57 Sejmu

08.09.1999 - 10.09.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 56 Sejmu

02.09.1999 - 03.09.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Posiedzenie 55 Sejmu

21.07.1999 - 24.07.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Stenogram z 4 dnia

Posiedzenie 54 Sejmu

07.07.1999 - 09.07.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 53 Sejmu

02.07.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia
Posiedzenie 52 Sejmu

23.06.1999 - 25.06.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 51 Sejmu

17.06.1999 - 19.06.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

Posiedzenie 50 Sejmu

19.05.1999 - 21.05.1999

Planowany porządek obrad (z linkami do projektów ustaw)

  Stenogram z 1 dnia

Stenogram z 2 dnia

Stenogram z 3 dnia

 


 

Starsze sprawozdania z posiedzeń Sejmu

Kadencja 3

Posiedzenia od 1 do 59

Kadencja 2

Posiedzenia od 

Kadencja 1

Posiedzenia od

 


Uchwały Sejmu RP:

1993,     1994,    1995,    1996,    1997, II Kadencja,     1997, III Kadencja,     1998,     1999,     2000,     2001