Ojczyzna.pl

  Co dalej z Ojczyzna.pl

Ostatnie uaktualnienie: 26-09-2010     


ś.p. Zbigniew Łabędzki
redaktor naczelny portalu "Ojczyzna"
zm. 13 XII 2009, Oshawa, Kanada

W nieodgadnionym zamyśle 13-tego grudnia 2009 r zabrał nam Pan Bóg twórcę, właściciela i redaktora portalu Ojczyzna ś.p. Zbigniewa Łabędzkiego.

Długo będziemy rozpamiętywać tę dotkliwą stratę, ale także szukać ukojenia i zastanawiać się, jak zapełnić pustkę, którą wytworzyło Jego odejście.

Jedno wiemy już dzisiaj - Portal "Ojczyzna" jest ważnym dziełem ś.p. Zbyszka Łabędzkiego, któremu do ostatniego tchnienia poświęcił On dziesięć lat swego życia, wypełnionego w całości służbą Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 Ten portal musi trwać i postaramy się by trwał jako żywy pomnik Zbyszka.

Nie będzie już Jego nowych tekstów, nie będzie analiz, interwencji i inicjatyw w wyszukiwaniu ważnych tematów debaty o Polsce. Będziemy natomiast chcieli utrzymać to, co zdołamy kontynuować. Będą zamieszczane nowe teksty na temat najważniejszych spraw, będą kontynuowane linki do dotychczasowych stron internetowych, które Zbyszek Łabędzki uznał za szczególnie warte propagowania, w tym szczególnie ciekawy link do strony p. Marii Teresy Tuszyńskiej-Thrun. Będzie także dostępne całe bogate archiwum strony i biblioteka.Będą też kontynuowane Zapiski Polaków (prof. R.Broda), z częstością większą, niż w ostatnim czasie. Forum dyskusyjne będzie na razie nieaktywne, ale mamy nadzieję, że w dalszym terminie, w jakiejś formie przywrócimy możliwość komentowania na żywo.Podpisując ten komunikat nie używamy nazwisk, ale chcemy zaznaczyć, że do takiego podpisu upoważniło nas szczególne zaufanie, jakim darzył nas ś.p. Zbigniew Łabędzki.

Przyjaciele Redaktora Naczelnego Portalu "Ojczyzna"

ś.p. Zbigniewa Łabędzkiego

Chrystus został zamordowany na krzyżu za to, że nauczał miłości, dobra i prawdy. Cała nasza narodowa, jak również europejska historia i tradycja oparta jest na Jego naukach. Wie o tym każdy uczciwy człowiek, niekoniecznie wierzący.
Ataki na symbol Chrystusa zdolni są więc podejmować tylko pozbawieni wszelkich zasad moralnych i etycznych:
B A R B A R Z Y Ń C Y

 

Nie lękaj się krzyża, Europo!